Maam dah soptsestamme!

En lydbok med sørsamiske eventyr.

Lydboka inneholder korte fortellinger om trollmenn og nåejtieh, stalloer, røvere og om Saajvoeh.

<iframe src="https://ovttas.h5p.com/content/1290989396556007407/embed" width="1088" height="79" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" allow="geolocation *; microphone *; camera *; midi *; encrypted-media *"></iframe><script src="https://ovttas.h5p.com/js/h5p-resizer.js" charset="UTF-8"></script>