Pluppe gåetiem tseegkie

Boka "Plupp bygger bo" på sørsamisk.

Plupp er en liten skapning som kan snakke med dyrene. Han er usynlig for menneskene - vanskelig å oppdage - men ikke for oss to! Plupp bor et sted langt mot nord mellom høye fjell.

Oversatt til sørsamisk av Sara Marja Magga.