Sekvenskort - Handlingsrekkefølge

Bildekort av handlingsrekkefølge.

Bildekort som barnet skal sette opp etter riktig rekkefølge, slik barnet tror er riktig, og forklare hva det ser på bildet. Bildekortene kan også brukes som samtalekort. De voksne kan hjelpe til med å finne de riktige benevnelsene. Gunnlaug Ballovarre har tegnet bildene.