Laavloeh - Lïerh saemien

Formålet med det digitale læremidlet er å forenkle innlæringa av sentrale momenter i sørsamisk grammatikk gjennom sang og musikk.

Læremidlet består av 10 kapitler med tekster, melodier, interaktive oppgaver og lærerveiledning.

Det er laget to versjoner av sangene - en med tekst og en uten. Sangtekstene kan brukes som mønstertekster. Elevene kan skrive egne tekster og synge dem til melodiene uten tekst. På denne måten kan de øve på det som er aktuelt underveis i opplæringa og som understøtter deres egen læring.