Åarjel-saemieh - Samer i sør

Årbok nr. 7

En bok om sørsamenes historie, kultur, verdiformidling og om arkeologi og spor etter barnekultur, om rein og reindrift. Her er også en rekke bilder fra fotoarkivet ved Saemien sijte. To av artiklene er på sørsamisk.