Beaivválaš giella - windows

Pedagogisk programvare.

Alternativ og supplerende kommunikasjonsprogram med tegn. Spesielt beregnet for de som bruker tegn til tale/tegnspråk. Definert som teknisk hjelpemiddel og kan fås via NAV/HMS. I programmet er det tilleggsmoduler med lyd, pictogram og videofiler. Kan styres med tastatur, mus, berøringsskjerm og bryterstyring. BeaivválašGiella har tre deler:

  • Merkebibliotek (inneholder  5000 tegn/illustrasjoner og med Barnas tegnbok 1, 2 og 3).
  • Tekstbehandling der du skriver ordet og tegn for hver ord vil dukke opp.
  • Kommunikasjonsdel med mulighet for tilpasset kommunikasjontavle.