Dovddut

Johan Kitti CD gånnå sån åvddånbuktá 10 lávllaga.
Johan Kitti la Karesuandos Svierigin, sån segat lávllagijt ja juojgav suv musihkkaj.