Boatsoj

Fotografi av en reinsimle som springer på barmark.