Lujávre gáppte

Foto av en damedukke med lovozerokofte på.