Giehtabádde

Foto av sølvarmbånd med samisk motiv.