Væjkeles fuemtie - Smidás hárjakgermaj

Girjje "Flinke drage" jårggåluvvam oarjjel- ja julevsábmáj.

Pelle sihtá hárjakgermav. Valla hárjakgerman la dárbbo sujttoj, biebbmuj, ållo lásjmudallamij ja aj várálasj bádnesujttuj.

Marja-Meele Kappfjell Päiviö la oarjjelsábmáj jårggålam ja Sissel Ann Mikkelsen la julevsábmáj jårggålam.