Pænna

Giehppis lågådum girjje.

Girjje la pænna birra, dat viehket juhtusijt ja guolijt. 

Girjje aj gávnnu nuortta- ja oarjjelsámegiellaj, ja tjuokkestjálajn.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.

(Sierraåhpadibme, sierrapedagogihkka)