Divrrit

Diehtogirjje tjuojggagáragij birra Sámen, 5 giellajda.

Gávnnu muodda tjuojggagáraga. Aj Sámen. Dán girjen la ånij oasse tjuojggagáragijs ma lij, ja diedon sierraláhkáj sládja Sámen. Mielludahtte la vuojnnet Sámen lij tjuojggagáraga majt dåssju Sámen gávna