100 nuorttasáme verba

Nuorttasáme værbbagiehtagirjje gájkajda. Girjje le svierigadárogiellaj.
Girjje hiehpá dunji guhti le ådåálgge ja dunji guhti juo buvtá sámegielav. Le duv tjåvdda verbaj suohtas væráldij.