Sju dager foran Stortinget

Ássjefilmma.

Filmma gå nælggodin ietjasav jagen 1979. Gietjav sáme låvddagådijt tsieggin stuorradikke åvddålin gæhttjalit ganugit dulvvadimev Guovddagæjno ja Alta gaskan.