Álggus

Skapelsesberetningen hentet fra 1. mosebok.

Skapelsesberetningen forteller hvordan Gud skapte verden.