Guffe

En lettlest bok om stalluen Guffe.

Boka passer i begynneropplæring og for elever med spesielle behov. 

Boka finnes også på lule- og sørsamisk, og som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)