Láttaksuola

Lettlest barnebok.

Barnebok med store bilder og lite tekst. Boka handler om bjørnene Huššá og Lubbá. Passer i begynneropplæring og for elever med spesielle behov.

Boka finnes også på nord- og sørsamisk.

Orginaltittel: Luome-suola

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)