Samefolkets dag - Salaby

Lær mer om samene. Gyldendal har produsert en nettside om samer og samenes nasjonaldag.