Rehkenaste

Rehkenaste er en matematikk app på sør-, lule- og nordsamisk.

Appen inneholder oppgaver til de fire regningsartene; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Barnet kan alene eller sammen med andre trene på matematiske oppgaver. I appen er regneoppgavene illustrert med bilder, og en stemme forteller hva eleven skal gjøre.