Samisk myteknuser

Et nettside som skal bidra til en mer faktabasert debatt om samiske spørsmål.

På nettsiden knuses 27 vanlige myter om samene. Man kan lese faktaopplysninger som knuser mytene om samene.