On The Rocks - Otná Grønlánda

I dette programmet blir vi bedre kjent med inuittisk kulturliv, og om næringsgrunnlaget i Grønland.

I første del blir vi kjent med både tradisjonell og moderne Grønlandsk musikk. Vi får også høre hvor viktig trommedans har vært i inuittisk kulturliv.

I andre del av programmet får vi se hvordan næringsgrunnlaget i Grønland har endret seg. Selfangst og fiske var tidligere viktige næringer, men det er dårlig pris på sel og torskefangsten har gått ned. Nå er rekefiske den viktigste næringen..