Váibmosat

Eva Jeanette Iversen 10 salmh lååvle.
  1. Dego mánáš gii ruoktot boahtá.
  2. Mu váibmu vádjol doppe.
  3. Doala mu váimmu.
  4. Jesus, dat buoremus.
  5. Go Jesus luittii suttuidan.
  6. Jesusis mun lávllun.
  7. Du geainnuidat mu oahpat dovdat.
  8. Ovtta almmálaš báikki mun dieđán.
  9. Visot buvttán Jesus ovdii.
  10. Don leat.