Juelkiebuvrie, njalle

Foto av gamle tømmerhus med vannheis og sjåer mellom husene.