Ersvika samiske siida

Støttemateriellet viser hvordan en ekstern læringsarena formidler samisk kultur gjennom å lære bort respekt og kunnskap om naturen.

Prosjektbeskrivelsen beskriver de praktiske aktivitetene som elevene får delta i når de besøker Ersvika samiske siida like utenfor Bodø. Prosjektet har flere referanser til områder i Kunnskapsløftet (LK06), både i generell del, prinsipper for opplæringen og gjennom innholdskomponenter og kompetansemål for fagene: norsk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, musikk, samt mat og helse.