Eatneme

Benevnelser på landskapsformasjoner.

Her finnes det filmer og animasjoner om hvorledes landskapet ser ut samt hvilke termer som brukes på disse. I tillegg finnes det termlister, de fleste av disse er tatt ut av Åarjelsaemien – daaroen baakoegærja.