e-girji.net

eÁppes: Nordsamisk leseopplæring på internett. eGiellaoahppa,teavsttat: Nordsamisk språklære på internett. eGiella: Ord fra naturen på internett.

På eÁppes kan man lære seg lesing og skriving. eGiellaoahppa inneholder hovedområdene for nordsamisk språklære. Med demoen kan man bli kjent med oppgavene.

På eGiella kan man lære seg, via billedordbøker, memoryspill og puslespill, ord fra naturen f.eks fugler, planter, dyr, bær, fisk, insekter og områder. Ordene forklares også på norsk og finsk.