Riebij - Reven

Dette læremiddelet passer for elever som har lulesamisk som andrespråk.

Reven gir barna oppgaver i samisk, og spør i tillegg små spørsmål om barnas liv. Læremiddelet har fem temaer.