Mu govvasátnegirji

Billedordbok med ord fra ulike sider av samisk hverdagsliv.

Boka er delt opp i 19 emner:

 • Oapmedállu - Bondegård
 • Lájut - Slåttonn
 • Stoahkan geasset - Lek om sommeren
 • Guollebivdu jávrris - Innlandsfiske
 • Mearragáttis - Ved havet
 • Rámbuvrris / Buvddas - I butikken
 • Kafeás - På kafè
 • Stoahkan dálvet - Lek om vinteren
 • Márkanat - Marked
 • Heajat - Bryllup
 • Gásta - Dåp
 • Heargevuodjin - Reinkappkjøring
 • Gárddis - I reingjerdet
 • Njuovadeapmi - Slakting
 • Lávostallan - Lavvu
 • Márfun - Tilberede blodpølser
 • Giđđadálvi - Vårvinteren
 • Dipmáduodji - Myk-duodji
 • Garraduodji - Hard-duodji

Denne boka finnes også på lule-, sørsamisk og engelsk.