Samisk som andrespråk, samisk 4 (SAS04‑01)

  • innlede og holde i gang samtaler
  • uttrykke egne meninger muntlig
  • skrive tekster som informerer, forteller og spør
  • bruke forståelig ordbøying og setningsstruktur
  • delta i spontane og planlagte samtaler
  • informere, fortelle og beskrive muntlig og skriftlig
  • bruke hensiktsmessig ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur