Samisk som andrespråk 2 (SAS02‑01)

 • delta i samtaler og tilpasse språket etter formål og situasjon
 • argumentere for egne meninger
 • presentere faglige emner
 • lese, utforske og skrive saktekster
 • planlegge og utforme ulike typer tekster tilpasset innhold, formål og mottaker
 • delta i samtaler og tilpasse språket etter formål og situasjon
 • argumentere for egne meninger
 • presentere faglige emner
 • lese, utforske og skrive saktekster
 • planlegge og utforme ulike typer tekster tilpasset innhold, formål og mottaker
 • delta i og drive samtalen videre med relevante innspill
 • argumentere for egne meninger i møte med innspill fra andre
 • presentere ulike emner på hensiktsmessige måter
 • skrive fortellende, informerende og argumenterende tekster
 • delta i og drive samtaler videre med relevante innspill
 • argumentere for egne meninger i møte med innspill fra andre
 • presentere ulike emner på hensiktsmessige måter
 • skrive fortellende, informerende og argumenterende tekster
 • delta i samtaler og diskusjoner
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere skriftlig og muntlig
 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier og kunnskap om språklige strukturer