Samisk 1

 • lytte til og reflektere over andres presentasjoner, og bygge egen argumentasjon på andres innspill
 • fortelle, informere, argumentere og reflektere muntlig og skriftlig
 • planlegge og utforme ulike typer tekster med struktur tilpasset innhold, formål og mottaker
 • reflektere over hvordan andre språk påvirker samiske språk og hvordan man kan bevare og utvikle samisk på ulike arenaer
 • utforske og sammenligne språkbruk og retoriske virkemidler i ulike medier og sammenhenger
 • skape digitale produkter som kombinerer ulike medietyper
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon og også språkvalg
 • reflektere kritisk over egen rolle i digital kommunikasjon, og hvordan eleven framstiller seg selv og andre på nett
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og følge regler for personvern og opphavsrett
 • dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeidet med faget
 • utforske samiske språks språksituasjon og språkpolitikk gjennom ulike tider