Bewafá

Joik og qawwali.

Et møte mellom Transjoik´s elektroniske verdensmusikk og den pakistanske qawwali-sangeren Sher Miandad Khan.

Nå har de tatt et stort skritt ut i verden og lanserer en CD med fokus på den pakistanske qawwali-tradisjonen! Det er fortsatt Transjoik, – fortsatt er joiken og den karakteristiske sounden der, men dette er likevel noe helt nytt!