The Time of the Lustful Mother

Parallell bok med nordsamisk, norsk og engelsk tekst.

Med boka Árbeeadni vant Lukkari en pris i 1996. Temaet i boka er hele livssyklusen, alt som skjer et menneske - fra fødsel til død.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.