Mojhtesh

Forskjellige fortellinger av eldre sørsamer.

41 fortellinger fra sørsamisk område, på sørsamisk. Her er både fortellinger fra reindrifta og hverdagsliv og historier fra ulike og spesielle hendelser og gode jakthistorier.

Tegninger av Sissel Horndal.