Mellom himmel og jord - Almmi ja eatnama gaskkas

Et hefte med lokale sagn og eventyr fra Kåfjord i Troms.

På begynnelsen av 1980-tallet gikk Kåfjord kulturstyre og Kåfjord skolestyre sammen om å samle inn lokale sagn og eventyr. Heftet inngår i en serie me hefter fra Kåfjord som omhandler lokal kultur, språk og historie. Paralelle tekster på norsk og samisk.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.