Lapp dictionary - Supplement

Konrad Nielsens nordsamiske ordbok.

Nordsamisk ordbok med Konrad Nielsens ortografi. Boka er et supplement til ordbøker i samme serie og bygger på dialektene fra Kautokeino, Karasjok og Polmak.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.