Juoga mii geasuha

Samisk forfatterforenings antologi.

Antologien inneholder tekster på fire samiske språk; øst-, enare-, nord- og lulesamisk.