Jonas får briller

En bok om Jonas, en gutt som får nye briller.

Boka kan brukes som hjelp til barn med synsvansker. Historien kan gjøre det enklere å snakke med barnet om synsvanskene, og gjøre det lettere å søke hjelp. Til boka finnes det også en lærerveiledning.

Boka finnes også på nordsamisk og som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)