Jemhkeldstïjje - saemien jemhkeldstïjjesoptsesh

Barnebok om mørketidshistorier.

Barnebok oversatt fra Ii hal Ruohttaráidu lea johtán goseg! til sørsamisk. Hvilke naturfenommen forekommer i mørketida og hvordan forholder man seg til dem?