Gïelem gïehtjedidh 8 - Barkoegærja

Arbeidsbok til Gïelem gïehtjedidh 8.

Gïelem gïehtjedidh er sørsamisk lærebok for elever med sørsamisk som førstespråk. Denne arbeidsboka har forskjellige arbeidsoppgaver og brukes sammen med Leseboka med samme tittel. Det er også utarbeidet en lærerveiledning til disse bøkene.