Bonán bonán soga suonaid - Jeg tvinner tvinner slektas sener

Risten Sokkis diktbok om Kautokeino-opprøret.

Bonán bonán soga suonaid er en diktbok med Kautokeino-opprøret som en rød tråd gjennom hele boken. Diktene uttrykker spenning mellom nåtid og fortid, mellom mennesker og natur og handler om tro, intimitet og vold. Boken har parallell nordsamisk og norsk tekst.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.