Bli med til Ida og sauene

Barnebok om sauer og sauehold.

Lettlest bok om sauehold. Vi får et innblikk i hvordan det er å holde sauefjøs, og hva som skjer der. Vi får se hvordan nye sauer blir til, når de settes ut på beite, når de klippes og ellers litt om det som skjer på en bondegård. Boka er oversatt til nordsamisklule- og sørsamisk.

Boka finnes som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.