Beaivvit guhkkot otnot

Diktbok om alle månedene i et år.

En fortelling i diktform om alle månedene i et år. Hver måned har sin særegenhet og alle månedene har fått sin egen dikt med flere vers. Diktene inneholder mye tradisjonell kunnskap om naturen, om arbeidet som må gjøres i de forskjellige sesongene, som. f.eks henge kjøtt til tørking, isfiske, barke skinn og bellinger, sanke planter og bær, og om værtegn og om merkedager. Forfatteren har selv illustrert boka.