ČSV

Dette programmet er om fortidsminner og helleristninger, i tre deler.

  1. Virdnejávri: Arkeologer drev med utgravninger på Virdnejávri-området i årene 1980-86, før Kautokeino-Altaelva ble neddemmet. Odd M. Hætta forteller om utgravningene og funnene.
  2. Helleristninger i Alta: I Jiepmaluokta i Alta ligger Nord-Europas største helleristningsfelt. Noen av helleristningsfigurene er hogget inn og noen er malt med rød leire.
  3. Hulemalerier i Algerie: I Tassili-området i Sahara-ørkenen er det funnet hulemalerier datert til nyere steinalder. Maleriene viser både mennesker og dyr.