Sammensatte ord

Bildekort med bilde og tekst som man kan lage sammensatte ord av. 

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har laga bildekort som har samisk utforming. Med disse kortene kan man leke med ord. Finn to kort som utgjør ett ord. Å lage sammensatte ord er ett av språkaktivitetene som foreslås i boka Gielladoaimmat ÁGORII.

Skriv kassen ut i størrelse A3 og kortene i størrelse A4. Husk fargeutskrift, og laminer gjerne kortene.