Læreplan i samisk som førstespråk

Fastsatt revidert læreplan i samisk som førstespråk.

Et hovedmål for revideringen har vært å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene; muntlige ferdigheter, å lese, å skrive, å regne og digitale ferdigheter. De reviderte planene skal tas i bruk fra skoleåret 2013/2014.

Revidert læreplan i samisk som førstespråk vektlegger utvikling av elevenes språkkunnskaper, slik at de kan bruke samisk både muntlig og skriftlig i ulike sammenhenger. Læreplanen har tydeligere mål for utvikling av elevenes ordforråd og språkkompetanse og for kunnskaper og ferdigheter i tekstbygging, grammatikk og rettskrivning.