Læreplan i samisk som andrespråk

Fastsatt revidert læreplan for samisk som andrespråk.

Et hovedmål for revideringen har vært å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene; muntlige ferdigheter, å lese, å skrive, å regne og digitale ferdigheter. De reviderte planene skal tas i bruk fra skoleåret 2013/2014.

Revidert plan for samisk som andrespråk er bedre tilpasset elever som begynner med samisk i videregående opplæring, ved at det er innført et nytt alternativ, samisk 4. Samisk 4 er for elever som ikke har hatt opplæring i samisk i grunnskolen, og som ønsker å begynne med det på videregående skole.