Giellabargu muitalusaid bokte mánáidgárddis

Innlegg om fortellinger i barnehage.

Innlegg om fortellinger i barnehagen, som ble lagt frem på barnehageseminaret i Alta April 2017.