Giellabargu muitalusaid bokte

PDF-fil om bruk av fortellinger i barnehagen.

Innlegg om fortellinger i barnehagen, som ble lagt frem på barnehageseminaret i Alta April 2017.